230117 Headerbeeld 2030×862

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden la la lente

Spijkenisse, 7 april 2023

La la lente

Maak kans op vele lenteprijzen

Van vrijdag 7 april oktober tot en met maandag 7 mei 2023 is het mogelijk om via de la la lente actiepagina vele lenteprijzen te winnen. Op de woonboulevard zijn in winkeletalages QR-codes te scannen, op maandag 10 april worden ’s middags kaartjes met QR codes uitgedeeld en ook online is het mogelijk om via een unieke link de actiepagina te bereiken. Door op de actiepagina persoonlijke gegevens in te vullen wordt de deelname geactiveerd en maak je kans op verschillende prijzen. Vul je hier je naam, e-
mailadres, telefoonnummer en adresgegevens in. Je ziet na het invullen van de gegevens meteen of je
gewonnen hebt.

Bij deelname schrijf je je automatisch in voor de e-mailnieuwsbrief van Woonboulevard Spijkenisse.
Deze actie wordt je aangeboden door de winkeliers van Woonboulevard Spijkenisse en is geldig van
7 april tot en met 7 mei. De gegevens dienen binnen deze periode ingevuld te worden
om nog kans te kunnen maken op prijzen.

Actievoorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de genoemde prijs.

Deelnemers maken kans op vele lenteprijzen aangeboden door de winkeliers van Woonboulevard Spijkenisse. De kaartjes zijn niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar aan derden.

Wanneer een deelnemer misbruik maakt van, of fraude pleegt betreft deze actie, kan Woonboulevard Spijkenisse de gewonnen prijs intrekken. Denk hierbij aan het invullen van tientallen e-mailadressen.

Woonboulevard Spijkenisse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade of ongemak dan
ook, voortvloeiend uit deze actie. Woonboulevard Spijkenisse behoudt zich het recht de voorwaarden
van deze actie op welk moment dan ook te wijzigen. Wijzigingen, prijzen en drukfouten voorbehouden.

De deelnemers gaan door deelname aan de actie akkoord met het zich tot 7 mei 2024 ten
dienste te stellen voor publicitaire doelen.

De winnaars via de online actiepagina ontvangen per e-mail bericht van de uitslag. Indien Woonboulevard
Spijkenisse binnen vijf werkdagen geen contact per e-mail heeft kunnen leggen met de beoogde
winnaar met gebruikmaking van het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, heeft Woonboulevard
Spijkenisse het recht de prijs voor diegene te laten vervallen en een nieuwe winnaar aan te wijzen
conform deze voorwaarden. De ingezonden gegevens worden geacht te zijn ingediend door de
gemachtigde houder van het opgegeven e-mailadres.

De winnaars via social media ontvangen via het desbetreffende social mediakanaal bericht van de
uitslag. Hieruit volgt een registratie van contactgegevens. Dit betreft je naam, e-mailadres,
telefoonnummer en adresgegevens. Indien Woonboulevard Spijkenisse binnen vijf werkdagen geen
contact per het desbetreffende social mediakanaal heeft kunnen leggen met de beoogde winnaar met
gebruikmaking van het deelnemende social media-account, heeft Woonboulevard Spijkenisse het
recht de prijs voor diegene te laten vervallen en een nieuwe winnaar aan te wijzen conform deze
voorwaarden. De ingezonden gegevens worden geacht te zijn ingediend door de gemachtigde houder
van het deelnemende social media-account.

Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn bij aanvang van de actie (7 april 2023).

De gewonnen prijs dient op te worden gehaald bij de betreffende winkel op Woonboulevard Spijkenisse.

Woonboulevard Spijkenisse heeft het recht om in geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van
de uitslag deelnemers uit te sluiten.

Medewerkers van (winkels op) Woonboulevard Spijkenisse en personen die betrokken zijn bij de actie
zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers aan de actie gaan automatisch akkoord met de hierboven gestelde voorwaarden.